Danh sách nhận giấy phép lái xe Sát hạch ngày 7/11/2022

z3838005843473 229ab91fd13228b5ca522e2b600cc00d scaled e1678439907315

ĐÀO TẠO LÁI XE CẦN THƠ 
THẦY KHOA: 0918 916 680

CÁC KHOÁ HỌC VÀ HỌC PHÍ

Hạng B2: 13.000.000 đ

Hạng B11: 14.000.000 đ

Hạng C: 15.000.000 đ

Hạng A1: 210.000 đ

Hạng A2: 1.300.000 đ

* NÂNG DẤU

B2 LÊN C: 9.000.000 đ

B2 LÊN D: 10.400.000 đ

C LÊN D: 9.000.000 đ

C LÊN E: 10.600.000 đ

D LÊN E: 9.400.000 đ

C LÊN FC: 13.100.000 đ

* Đối với các hạng B11, B2 và C học phí đã bao gồm: Áo, tài liệu và lệ phí thi tốt nghiệp. Chi phí đào tạo, giờ học mô phỏng.

* Đối với các hạng B11, B2 và C phát sinh chi phí: khám sức khỏe (300.000), lệ phí thi sát hạch (585.000đ), thuê xe thi thử (500.000đ/giờ).

* Đối với các hạng nâng dấu học phí đã bao gồm: chi phí đào tạo

* Đối với các hạng nâng dấu phát sinh chi phí: Áo, tài liệu, khám sức khỏe, lệ phí thi tốt nghiệp, lệ phí thi sát hạch, thuê xe thi thử.

✔Hỗ trợ lịch tập theo giờ của học viên.

✔Tập lái thực hành trên xe 4 chỗ, 7 chỗ, xe tải, số sàn và số tự động.

✔Giáo viên kèm sát học viên thực hành cho đến khi học viên lái được.

✔Tập lái đường trường đi các tỉnh: Châu Đốc, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh, Hà Tiên, Đồng Tháp, Cà Mau, Đà Lạt.

✔Bảo đảm học viên hoàn thành khóa hoc, tự tin điều khiển xe trên các tuyến đường.

✔Ôn luyện xe số tự động, số sàn cho học viên có bằng lái.

✳ Đặc Biệt : Đối với học viên ngoài trung tâm TP Cần Thơ Có giáo viên đưa rước, kèm tận nơi , thực hành 100% đường trường.

THẦY KHOA – DẠY LÁI XE CẦN THƠ

CHUYÊN TƯ VẤN & ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ B11, B2, C, D, E. FC

* Nhận học viên thường xuyên, mỗi tháng đều có khóa.

Hotline: 0918 916 680

Địa chỉ: Số 182 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

WWW: daylaixecantho.vn

Zalo:  0918 916 680

FACEBOOK: https://www.facebook.com/daotaolaixect

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCN9bQerwnYROCPgr26N3wMg

Không có mô tả ảnh.Có thể là hình ảnh về 1 ngườiCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bảnCó thể là hình ảnh về 1 ngườiCó thể là hình ảnh về 1 ngườiCó thể là hình ảnh về 1 người

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'LÁIXE ÃTà CÂN Dh0 THO CHỌN KHOA 0932. REPUBLIC OF VIETNAM Independence- Freedom Happiness DIRECTOR VIỆT NAM CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ lập Tự do- Hạnh phúc TAY VOCATIONAL EDUCATION TRAINING AND ROAD MOTOR DRIVING TEST CENTER ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO SÁT HẠCH TAOVA ĐƯỜNG BỘ TÂY ĐO cấp CHỨNG CHỈ SƠ CẤP Bậc1 CảmTha,ngày Date Xeô Hạng B2 Graduation grade: Chí Tâm Excellent Giới tính: Nam Ngày sinh: 05/7/1950 loại tố‘t nghiệp: Xuất Sắc CanTho,16 September 2022.. CầnThơ ngày 16 tháng 09 năm 2022 GIÁM ĐỐC No: 12982 Vinh Số hiệu: B2/2022 Số vào cấp chứng chỉ: 12982'Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'SATHACHA1-A2 HOCTRENNE4.78 0932.8 SOCIALIST REPUBLI OF VIETNAM Independence- Freedom Happiness CỘNG HÒA HỘI CHỬ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Hạnh DIRECTOR TAY VOCATIONAL EDUCATION- TRAINING AND ROAD MOTOR VEHICLE TEST CENTER conferred CERTIFICATE LEVEL OFVQF GIÁMĐỐC GIÁM TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHÊ NGHIỆP E GIỚI DƯỜNG BỘ TÂY cấp CHỨNG SƠ CÁP Bậc B2 Tô TP.CnTho Cho: Nguyễ…n Huy Thái HangClase đếnExpires 14/11/2032 Ngày sinh: 12/8/1985 Giới tính: Nam rno, Xếp loại October 2022 nghiệp: Giỏi Thơ, 24 2022 GIÁM ĐỐC Reg. No: 13813 Vinh Số hiệu: B2/2022 Số vào sác cấp chứng chỉ: 13813 20NG THO OS'Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'ÃTà DUB.LAKER.CA CẦN ĐÃO THƠ TCHON 0932.88 SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence- Freedom Happiness CỘNG HÒA Độc HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tự Hạnh DIRECTOR TAY VOCATIONAL ATION- TRAINING AND ROAD MOTOR EHICLES DRIVING TEST CENTER conferred TRUNG GIÁMĐỐC NGHIỆP ĐÀO TẠO VÀ ĐÔ CHỨNG CHỈ Bậc1 CẤP oraduation grade: Cho: Thạch Thắng Very good sinh: Can Tho, Giới tính: Nam October 2022 Xếp loại nghiệp: Giỏi CầnThơ, 12 tháng năm 2022 Reg. No: 13546 Số hiệu:... B2/2022 ào sổ cấp chứng chỉ: 13546 CÔNG CAO'Không có mô tả ảnh.Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'LÁIXE ÃTà CẦN THO ĐAO TCHON SOCIALIST REPUBLIC OF Freedom Happiness CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập do Hạnh phúc DIRECTOR VOCATIONAL EDUCATION- TRAINING AND CENTER conferred GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DUC NGHÊ NGHIỆP ĐÀO TẠO SÁT HACH LÁI XE ĐƯỜNG BỘ TÂY ĐÔ B2 CHỨNG CHỈ SƠ CẤP Bậc Lái XeÔ Tô Hạng B2 Graduation grade: Very Cho: Phạm Th» Kim Quyên Giới tính: Nữ Ngày sinh:. 09/6/1992 Xếp loại tốt nghiệp: Tho, 12.0br_2022 Giỏi CầnThơ, ngày tháng 10 năm 2022 Reg..No: 13545 ThiVinh Số hiệu: B2/2022 Số vào cấp chứng chỉ: 13545.'Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'SATHACHA1-A2- TRENE410 0932 SOCIALIST REPU BLIC OF VIETNAM Independence Freedom Happiness TAY CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Hạnh phúc DIRECTOR TRAINING AND TEST CENTER TRUNG SÁT GIÁM ĐỐC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐÀOTAO VÀ LÁIX GIỚI ĐƯỜNG BỘ TÂY ĐÔ cấp CHỨNG CHỈ Sơ CÁP Bậc Lái Xe Date birth: Hạng June 1980 Graduation grade: Hữu Excellent Giới tính: Nam Cho: Nguyá»n Ngày sinh: 22/6/1980 Xếp loại tá‘t nghiệp: Can 08 January 2022 Cần Thơ, ngày 08 tháng 01 nám 2022 GIÁM ĐỐC Reg No: 08591 Số hiệu: B2/2022 vào cấp chứng chí: 08591'Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'SATHACHA1-A2- CIALIST REPUBLIC OFVIETNAM Independence Freedom Happiness CỘNG HỘI CHỨ NGHĨA VIỆT NAM Hạnh phúc DIRECTOR TAY EDUCATION- TRAINING AND ROAD MOTOR VEHICLES DRIV ING TEST CENTER conferred CERTIFICATE TRUNG TÂM GIÁO SÁT HẠCH Tho GIÁM ĐỐC NGHỀ ĐÀO TAOVÀ ĐƯỜNG BỘ TÂY ĐÔ CHỨNG CHỈ sơ CÁP Bậc1 Tô Hạng B2 Cho: Nguyán Văn Hà Ngày sinh:.. 21/3/1993 Giới tính: Nam Can Tho 16 September 2022 Khá Xếp loại tốt nghiệp: CầnThợngày 16tháng 09 năm 2022 ĐỐC Reg. No: 13068 Bugnaee Tuona 4O पप्रe्प GPLX SÓ Số hiệu: B2/2022 Số vào cấp chứng chỉ: 13068'Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'ÃTà CẦN THƠ ĐẢO TRNN47 KHOA OCIALIST REPUBLIC OFVIETNAM Independence Freedom Happiness CỘNG Xà HORCHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hạnh phúc DIRECTOR DO VOCA ΓΙΟΝΑΙ ÛATIN- TRÁINING AND ROAD MOTOR EHICLES DRIVIN TEST CENTER conferred CERTIFICATE TRUNG GIÁO HẠCH GIÁM ĐỐC NGHÊ NGHIỆP GIỚI ĐƯỜNG BỘ VÀ CHỨNG SƠ CÁP Bậc2 CầnTho, Cho: Phạm Bảo Trung Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1991 Can Tho, 28 May 2022 Xếp loại ố‘tnghiệp: Cần Thơ, ngày tháng 05 năm 2022 GIÁM ĐỐC No: 11107 ThịVinh dy ĐÓNG Số hiệu: C/2022 Số vào sổcẩp chứng chỉ: 11107'Có thể là hình minh họa về 2 người và văn bản cho biết 'ÃTà 07/0AN.ETC.C CẦN DÃO THO TCHON OCTRENE 440 TRENNE4.78 KHOA 0932.8 SOCIALIST REPUBLIC OFVIETNAM Freedom Happiness CỘNG HFA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hạnh DIRECTOR VOCATIONAL EDUCATION TRAINING EHICLES DRIVING TEST CENTER conferred BOGTVT GIÁM ĐỐC TRUNG GIÁO DỤCNGHÊ NGHIỆP ĐÀO TẠO VÀ TÂY SÁT HẠCH XE G Khoa CHỨNG CHỈSƠ CÁP Hạng B2 Graduation grade: Cho: Huỳnh Minh Chánh Very good Giới tính: Nam Ngày sinh: 18/12/2001 Xếp loại tốtnghiệp: October 2022 Giỏi 24 tháng 10 năm 2022 GIÁM ĐỐC Reg. No: 13803 hiệu: B2/2022 cấp chứng chỉ: 13803'Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'SATHACHA1-A2- 100 MTC CTRENNE4.1 SOCIALIST REPUBLIC FVIETNAM Independence Freedom Happiness CỘNG HÒA Độc HỘI CHỨ NGHĨA VIỆT NAM do- Hạnh phúc DIRECTOR TAY DO VOCATIONAL EDUCATION AINING AND ROAD MOTOR VEHICLES DRIVING TEST CENTER conferred GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤCNGHÊ NGHIỆP ĐÀO TAO VÀ TÂY HẠCH LÁI XF cơ QF CHỨNG CHỈ Bậc2 CẤP Tô Hạng Graduation grade: Very good Cho: Nguyễn Phi Dũng Ngày sinh: 05/9/1973 Giới Can Tho, 11 July 2022 Nam Xếp loại tốt nghiệp: Cần Thơ, ngày tháng 07 năm 2022 ĐỐC Reg. No: 12162 Số hiệu: C/2022 Số ào cấp chứng chỉ: 12162'Có thể là hình ảnh về 2 ngườiCó thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'LÁIXE ÃTà CẦN THO ĐÃO TRÉNNE47 0932.8 SOCIALIST REPUBLIC OFVIETNAM Independence- DIRECTOR CỘNG HỎA Xà HỘI CHỨ NGHĨA VIỆT NAM Độc ập- Hạnh phúc TRAINING AND VEHICLES DRIVING TEST CENTER conferred Khoa TRUNG TÂM GIÁO HẠCH LÁI XE GIÁM NGHÊ NGHIỆP ĐÀO GIỚI DƯỜNG BỘ TÁY cấp CHỨNG Bậc1 CÁP Hạng B2 Graduation grade: Cho: Nguyán Văn Thái Very good Ngày sinh: 13/3/1996 Giá›i Tho 16 September 2022 Xếp loại ố‘t nghiệp: 16 tháng 09 năm 2022 GIÁM Reg. No: 12986 ThiVinh hiệu: B2/2022 Số cấp chứng chỉ: 12986 ĐƯỢCCẤP: GPLX'